fbpx

בנק ישראל מבטל את המגבלה על לקיחת משכנתא בריבית פריים

NEWS

14 לדצמבר, 2020

בנק ישראל מבצע רפורמה מרוככת לללווים ומשאיר רק את המגבלה ולפיה שליש מהמשכנתא תילקח בריבית קבועה.